fbpx

LinAs Austraalia

Austraaliasse

koos lapsega?

Austraaliasse elama koos lapsega?

Kui sul on soov minna Austraaliasse elama ja tööle, siis enamasti on vanuse sobides kõige soodsamaks ja kiiremaks võimaluseks minna töö- ja puhkeviisaga.

Kui aga soovid kaasa võtta ka oma lapse(d), siis tuleb leida mingi muu võimalus, kuna
töö- ja puhkeviisa ülalpeetavaid kaasa võtta ei luba.

Kui sa oled mõelnud sponsorviisa peale, siis olenemata sellest, kas soovid tulla Austraaliasse
lihtsalt kultuurilisi kogemusi saama, uusi väljakutseid leidma või on hoopiski mõttes pikemad
plaanid Austraaliaga seoses, on nimetatud viisa kindlasti üks paremaid võimalusi. Ning toetab hästi ka perega koos kolimist.

KUIDAS SIIS LEIDA SPONSORVIISA?

Samas on sponsorviisa miinuseks tõsiasi, et kui just ei ole eelnevalt tutvusi või tugevaid ärilisi kontakte, on üsna vähetõenäoline, et keegi teile teiselt poolt maakera sponsorviisat pakub.

Selle jaoks on kõige pealt vaja Austraaliasse kohale tulla. Leida tööandja, kellele oma headust ning vajalikkust tõestada ning siis küsida sponsorviisa võimalust.

LIHTSAM VIIS PEREGA AUSTRAALIASSE TÖÖLE TULEMISEKS

Kõige lihtsam viis Austraaliasse tulla, kui soovid oma pereliikmeid (abikaasa ning alla 18-aastased lapsed) kaasa võtta, on õppeviisa. õppida on Austraalias lubatud ka pereinimestel. Erinevatel juhtudel võib olla vajalik võtta ette erinevaid haridusteekondi, aga üldjuhul peaks leidma kõigi jaoks võimaluse.
18-aastased ja vanemad lapsed õppeviisa kaastaotlejateks enam ei pääse, neile tuleb teha eraldi õppeviisa, millega nad saavad oma soovitud programmi õppida.

Lapsega või perega tulles peab siiski arvestama hoopis teistsuguste kuludega, kui üksikuna õppeviisaga Austraaliat avasama tulles.

Partneri viisale lisamisel on täiskasvanud kaastaotleja viisatasu on 485 AUDi, mis on soodsam võrreldes peataotleja 650-ga. Lapse lisamine maksab viisatasuna 160 AUDi.

Kindlustusega on aga teine lugu.

TERVISEKINDLUSTUS​
TERVISEKINDLUSTUS

Esimene suur erinevus kuludes on tervisekindlustuse hind.
Õppeviisa tingimus on, et tervisekindlustus tuleb osta ette kogu õppeperioodiks. Mida pikem õpe, seda rohkem tuleb korraga kindlustust maksta. Kui ühe inimese kindlustussumma (OSHC – overseas student health cover) ei olegi eriti kallis, vaid pigem väga mõistliku hinnaga nii mõnegi teise kindlustusliigiga võrreldes, siis perede puhul on lugu hoopis teine.

Toon näite Allianz Care kindlustuspakkujalt: kui peataotlejale on ühe aastase kursuse puhul kindlustus 566 AUDi aastas, siis kohe, kui lisatakse viisale kaaslane, olgu see partner või laps, tõuseb aastane kindlustussumma 3636 AUDi peale. Seega teine inimene maksab aastase maksena umbes 3000 AUDi. Kui on tegemist kaaslase ja ühe lapsega, siis tõuseb aastane makse 6294 AUDini. Ehk siis kolmas inimene maksab 2660 AUDi.

Kui nüüd näiteks tulevane õpilane plaanib minna magistriõppesse, mis kestab kaks aastat, siis tuleb summa kahekordistada. Bakalaureuse õppe puhul lausa kolmekordistada.

Hea uudis on see, et isegi kui soovite kaasa võtta neli last, siis summa enam ei suurene. Maksta tuleb ainult kolme inimese eest ning kõik ülejäänud alaealised saavad kindlustatud tasuta.

LASTE KOOLITASUD

Lisaks kindlustuse kuludele tuleb laste õppeviisale lisamisel arvestada, et enne viisa taotlemist on vaja lapsed kohalikku kooli registreerida. Seda siis juhul, kui lapsed on kooliealised ehk saanud või saamas käeoleval aastal kuue aastaseks. Väiksemate lastega tulles olete sellest kulust vaba ning saate ise vaadata, kuidas ja kes lapsehoidmisega tegeleb.
See ei pea olema konkreetne kool, kuna tihti ei tea pere, kuhu täpselt elama asub, kuid osariigi haridusametis peab olema lapsele osariigi koolikoht kindlustatud.
Õppeviisa omaniku lastele on Austraalia riigikoolid tasulised. Ka enamus teiste ajutiste viisa hoidjatele on koolid tasulised, kuid õppeviisa puhul on hinnad kõige kallimad ning ei tehta ka erandeid näiteks majandusraskuste puhul, mida teiste ajutiste viisadega saab kasutada.
Õppeviisa taotlemise hetkeks peab esimene makse, milleks on enamasti poole aasta tasu, olema tasutud.

Siin tuleb silmas pidada, et ülalpeetava koolitasud on osariigiti väga erinevad.

KUS ON KÕIGE SOODSAM?

Lõuna-Austraalia on ainuke, kes ei tee vahet erinevate ajutise viisa hoidjate laste vahel, kõigile maksab kool sama palju.

Lääne Austraalia on jällegi ainuke, kes lubab magistris õppija lastel riigikoolides tasuta õppida. See on suurepärane soodustus.

NSW hinnad on kahes tasemes, kõrgharidusprogrammi ning riikliku kutsekooli TAFE kursustel õppijate lastele on koolitasu soodsam kui erasektori kutse- ning keeleõppe tudengitele

Igas osariigis on erandiks magistri „research“ ja doktoriõppe programmid. Nende lapsed saavad käia koolis tasuta. Masters research aga ei ole enam tavaline magistri programm, vaid sarnaneb pigem doktorantuurile.

Kui õppeviisa peataotleja on varasemalt läbinud bakalaureuse õppe, siis ongi kõige mõistlikum minna õppima magistriõppesse. Magistriprogrammide õppetasu on muidugi oluliselt kõrgem kui kutsekoolide kursuste hinnad, kuid magistriõppe eeliseks on esiteks see, et partner võib alati töötada täiskohaga ilma mingite piiranguteta, ning teine lisaväärtus tekib Lääne-Austraaliasse kolides, kus magistriõpilase lastele on riiklik kool tasuta. See on väga oluline kulude kokkuhoid, eriti kui teil on rohkem kui üks laps.

Kõige soodsamad koolitasud põhikooliõpilastele (5-12 a) on Lõuna-Austraalias ning Põhja Terriotooriumil (alates $6400 aastas), järgmiseks Tasmaanias, seejärel NSW, QLD, VIC ja kõige kallim on Lääne-Austraalia (alates $14 500 aastas), kui välja jätta magistriõppurite soodustus.

PÄRAST ÕPINGUID

Üks oluline aspekt, millega veel arvestada on see, et paljud välistudengid plaanivad oma kursuse lõpetamisel taotleda 485 tööviisat.

Näiteks, kui teha kaks aastat magistriprogrammi, siis on selle järgselt võimalik taotleda kolmeks aastaks Graduate Work viisa ning regionaalsetes piirkondades õppides-elades (Perth ja Adelaide nende hulgas) Seega pikeneb teie Austraalias viibimise aeg 2-lt viie aastani.
NB! Täiesti uue võimlausena on teatud elualade kursustel õppides 485 viisat pikendatud bakalaureuse õppel kahelt neljale ning magistri õppes kolmelt viieele aastale. Siia saab lisada regionaalse aasta.

Kuna peale kooli lõpetamist ei ole enam tegu õppeviisaga, siis lapse koolitasud muutuvad, jällegi olenevalt osariigist.

Põhja Territooriumil, Victorias ja Queenslandis ei pea 485 viisaga lapsed koolitasusid maksma. NSW-s langeb tasu 5600 AUDi peale aastas, samas võib olla võimalik taotleda vabastust.

Osariikidel on õigus tingimusi ja regulatsioone oma äranägemise järgi muuta, nii et tuleb alati vastavalt kooli registreerimise aastakäigule kõik normid uuesti üle vaadata.

Niisiis, et tulla koos perega õppeviisaga Austraaliasse, peab olema plaan väga täpselt paigas ning lisaks üsna palju rahalisi reserve.
Peaasi on oma võimalused kõik põhjalikult läbi kaaluda ning leida parim Austraalia piirkond, mis sobib just teie perele õppeviisa taotlemiseks kõige paremini.

PÄRAST ÕPINGUID​
KUIDAS JÄÄDA PIKEMAKS?
Eestlased on Working Holiday viisa taotlejate tipus!
Eestlased on Working Holiday viisa taotlejate tipus! Eestlased on ühed...
Kas sooviksid töötada inglise keele õpetajana?
Kas sooviksid töötada inglise keele õpetajana? Kui JAH, siis TESOL programm võib olla Sinu jaoks!     Mis...
Pikendatud 485 tööviisa
Pikendatud 485 tööviisa Kui soovid endale Austraalias luua parimaid tulevikuvõimalusi,...
Õpi kokaks ning restoranimänedžeriks Greenwich College’is
Õpi kokaks ning restoranimänedžeriks Greenwich College’is   Kokandus ning restorani/hotelli juhtimine...
StockSnap_26F4EL6HIG
“Trade” ehk oskustöö kursused.
Mis on oskustöö kursuste väärtus ning kuidas saab nende kaudu Austraalia permanent residendiks? NB! Allolev...
Mida teha peale õpinguid Austraalias? 485 viisa - uued tuuled ning kutsealaste kursuste nimekiri
Mida teha peale õpinguid Austraalias? 485 viisa - uued tuuled ning kutsealaste kursuste nimekiri
Mida teha peale õpinguid Austraalias? 485 viisa – uued tuuled ning kutsealaste kursuste nimekiri Käesolev...
Austraalia: konsultatsioon on tasuta
Miks õppeviisa taotlemisel ei ole vaja maksta LinAse’le teenustasusid
Miks õppeviisa taotlemisel ei ole vaja maksta LinAse’le teenustasusid Miks...
Jõulud Austraalias
Jõulud Austraalias
Jõulud Austraalias Kas Austraalias saavad üldse olla päris jõulud? No...
Eestist Austraaliasse tööle
Austraaliasse tööle
Eestist Austraaliasse tööle Paljud meile saabuvad kirjad ja vestlused algavad sõnadega, sooviksin tulla...
Miks tulevad välismaalased Austraaliasse?
Miks tulevad välismaalased Austraaliasse?
Miks tulevad välismaalased Austraaliasse? Austraalia migratsiooni firmad on pannud kokku nimekirju põhjustest,...